japansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Hej John,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej mamma/pappa,
お母さんへ/お父さんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Hej farbror/morbror Jerome,
太郎おじさんへ
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hejsan John,
佐藤君へ
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Halloj John,
太郎くんへ
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
太郎くんへ
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Min kära,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Min älskling,
太郎へ
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Min käre John,
太郎へ
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tack för ditt brev.
お手紙ありがとう。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var roligt att du hörde av dig igen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
長い間連絡してなくてごめんね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jag skriver för att berätta att ...
・・・・をお知らせします。
Brugt når du har vigtige nyheder
Har ni några planer för ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
・・・・を報告します。
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Det glädjer mig att höra att ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jag blev så ledsen att höra att ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... hälsar.
・・・・がよろしく言っていました。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Hälsa ... från mig.
・・・・によろしく言っておいてね。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
お返事を待っています。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tillbaka snart.
はやく返事を書いてね。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv gärna tillbaka när ...
・・・・の時は連絡してください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Meddela mig då du vet något mer.
なにか報告があったらまた教えてください。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sköt om dig.
元気でね
Brugt når du skriver til venner og familie
Jag älskar dig.
好きだよ
Brugt når du skriver til din partner
Varma hälsningar,
じゃあね
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Hjärtliga hälsningar,
じゃあね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Hjärtligaste hälsningar,
またね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Jag önskar dig allt gott,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Många kramar,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kramar,
元気でね
Uformel, brugt når du skriver til familie
Puss och kram,
体に気をつけてね
Uformel, brugt når du skriver til familie