kinesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Hej John,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hejsan John,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Halloj John,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Min kära,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Min älskling,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Min käre John,
最亲爱的约翰,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tack för ditt brev.
谢谢您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Har ni några planer för ...?
你有没有...的计划?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
很高兴宣布...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Det glädjer mig att höra att ...
听到...我非常高兴
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jag blev så ledsen att höra att ...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tillbaka snart.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv gärna tillbaka när ...
当...,请回复
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Meddela mig då du vet något mer.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sköt om dig.
保重。
Brugt når du skriver til venner og familie
Jag älskar dig.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Varma hälsningar,
衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Många kramar,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kramar,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Puss och kram,
衷心祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie