koreansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Hej John,
소연이에게
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej mamma/pappa,
부모님께,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Hej farbror/morbror Jerome,
삼촌께
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hejsan John,
안녕 현주야!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Halloj John,
야 미영아,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
미영,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Min kära,
내 사랑에게,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Min älskling,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Min käre John,
사랑하는 현정씨
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tack för ditt brev.
편지 주셔서 감사합니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var roligt att du hörde av dig igen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jag skriver för att berätta att ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Brugt når du har vigtige nyheder
Har ni några planer för ...?
...관련 계획이 있나요?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Det glädjer mig att höra att ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jag blev så ledsen att höra att ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... hälsar.
...도 안부를 물으십니다.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Hälsa ... från mig.
...께도 안부 전해 주십시오.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tillbaka snart.
빨리 답장 주세요.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv gärna tillbaka när ...
... 이면 답장을 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Meddela mig då du vet något mer.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sköt om dig.
건강히 지내세요.
Brugt når du skriver til venner og familie
Jag älskar dig.
사랑합니다.
Brugt når du skriver til din partner
Varma hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 가.
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Hjärtliga hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Hjärtligaste hälsningar,
감사하며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Jag önskar dig allt gott,
... 드림 (보냄)
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Många kramar,
사랑을 보내며, ... 드림
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kramar,
사랑과 함께 보냅니다.
Uformel, brugt når du skriver til familie
Puss och kram,
사랑하는 마음으로,
Uformel, brugt når du skriver til familie