portugisisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Hej John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej mamma/pappa,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Hej farbror/morbror Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hejsan John,
Olá Vítor,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Halloj John,
Oi Vítor,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Vítor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Min kära,
Meu querido,
Minha querida,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Min älskling,
Meu amado,
Minha amada,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Min käre John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tack för ditt brev.
Obrigado por sua carta.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Jag skriver för att berätta att ...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Har ni några planer för ...?
Você já fez planos para ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Det glädjer mig att höra att ...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Lamento informá-lo que ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jag blev så ledsen att höra att ...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... hälsar.
...manda lembranças.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Hälsa ... från mig.
Diga olá para ... por mim.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Espero ter notícias suas em breve.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tillbaka snart.
Escreva novamente em breve.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv gärna tillbaka när ...
Escreva de volta quando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Meddela mig då du vet något mer.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Sköt om dig.
Cuide-se.
Brugt når du skriver til venner og familie
Jag älskar dig.
Eu te amo.
Brugt når du skriver til din partner
Varma hälsningar,
Abraços,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Hjärtliga hälsningar,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Hjärtligaste hälsningar,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Jag önskar dig allt gott,
Tudo de bom,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Många kramar,
Com todo meu amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kramar,
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Puss och kram,
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie