italiensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

เรียน จอห์น
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
เรียนคุณลุง เจอโรม
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
ว่าไง จอห์น
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
จอห์น
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
ที่รักของฉัน
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
สุดที่รักของฉัน
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Amore mio,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Grazie per avermi scritto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Spero di avere presto tue notizie.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Stammi bene.
Brugt når du skriver til venner og familie
ฉันรักคุณ
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
ขอให้โชคดี
I migliori auguri
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
ขอให้โชคดี
Con i migliori auguri
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
โชคดี
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความรักยิ่ง
Con tanto amore
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie
รักอย่างมาก
Con affetto,
Uformel, brugt når du skriver til familie