svensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

เรียน จอห์น
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Hej mamma/pappa,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
เรียนคุณลุง เจอโรม
Hej farbror/morbror Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Hejsan John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
ว่าไง จอห์น
Halloj John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
จอห์น
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
ที่รักของฉัน
Min kära,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
สุดที่รักของฉัน
Min älskling,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Min käre John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Tack för ditt brev.
Brugt når man svarer på en korrespondance
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Jag skriver för att berätta att ...
Brugt når du har vigtige nyheder
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Har ni några planer för ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Det glädjer mig att höra att ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... hälsar.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Hälsa ... från mig.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Skriv tillbaka snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Skriv gärna tillbaka när ...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Meddela mig då du vet något mer.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Sköt om dig.
Brugt når du skriver til venner og familie
ฉันรักคุณ
Jag älskar dig.
Brugt når du skriver til din partner
ขอให้โชคดี
Varma hälsningar,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
ขอให้โชคดี
Hjärtliga hälsningar,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Hjärtligaste hälsningar,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
โชคดี
Jag önskar dig allt gott,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความรักยิ่ง
Många kramar,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Kramar,
Uformel, brugt når du skriver til familie
รักอย่างมาก
Puss och kram,
Uformel, brugt når du skriver til familie