vietnamesisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

เรียน จอห์น
Gửi Vi,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
เรียนคุณลุง เจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Lam thân mến,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
จอห์น
Tùng à,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
ที่รักของฉัน
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
สุดที่รักของฉัน
Anh / Em thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Trúc thân yêu,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Brugt når man svarer på en korrespondance
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Brugt når man svarer på en korrespondance
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Brugt når du har vigtige nyheder
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... gửi lời chào cho bạn.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brugt når du skriver til venner og familie
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brugt når du skriver til din partner
ขอให้โชคดี
Thân ái,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
ขอให้โชคดี
Thân,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
โชคดี
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความรักยิ่ง
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie
รักอย่างมาก
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie