esperanto | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Milý Johne,
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Milá maminko, Milý tatínku,
Estimata paĉjo/panjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Milý strýčku Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Ahoj Johne,
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Čau Johne,
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Johne,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Můj milý/Moje milá,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Nejdražší Johne,
Estimata John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Děkuji za Tvůj dopis.
Dankon pro via letero.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Opatruj se.
Atentu.
Brugt når du skriver til venner og familie
Miluji tě.
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
S láskou,
Multe da amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie
S láskou,
Multa amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie