engelsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kedves John!
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kedves Anya / Apa!
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kedves Jerome Nagybácsi!
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Szia John!
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Szia John!
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John!
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kedvesem / Drágám!
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kedvesem / Drágám!
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Drága John!
Dearest John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Köszönöm a leveledet.
Thank you for your letter.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jó volt megint hallani felőled.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Olyan régóta nem beszéltünk már.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Azért írok, hogy elmondjam ...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
Van már valami programod...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Örömmel jelentem be, hogy ...
I am delighted to announce that…
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Örömmel hallottam, hogy ...
I was delighted to hear that…
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Sajnálattal hallottam, hogy ...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... is üdvözletét küldi.
…sends his / her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Üdvözöld...-t helyettem is.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Várom a válaszodat.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Írj hamar.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Írj, amint ....
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Írj, ha többet megtudsz.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Vigyázz magadra.
Take care.
Brugt når du skriver til venner og familie
Szeretlek
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
Legjobbakat!
Best wishes,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
With best wishes,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Üdvözlettel,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Legjobbakat!
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Szeretettel,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Szeretettel, / Sok puszi,
Lots of love,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Szeretettel, / Sok puszi,
Much love,
Uformel, brugt når du skriver til familie