esperanto | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kedves John!
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kedves Anya / Apa!
Estimata paĉjo/panjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kedves Jerome Nagybácsi!
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Szia John!
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Szia John!
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John!
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kedvesem / Drágám!
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Drága John!
Estimata John,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Köszönöm a leveledet.
Dankon pro via letero.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jó volt megint hallani felőled.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Azért írok, hogy elmondjam ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
Van már valami programod...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Örömmel jelentem be, hogy ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Örömmel hallottam, hogy ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... is üdvözletét küldi.
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Üdvözöld...-t helyettem is.
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Várom a válaszodat.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Írj hamar.
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Írj, amint ....
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Írj, ha többet megtudsz.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Vigyázz magadra.
Atentu.
Brugt når du skriver til venner og familie
Szeretlek
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Legjobbakat!
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Szeretettel,
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Szeretettel, / Sok puszi,
Multe da amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Szeretettel, / Sok puszi,
Multa amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie