italiensk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kedves John!
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kedves Anya / Apa!
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kedves Jerome Nagybácsi!
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Szia John!
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Szia John!
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John!
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kedvesem / Drágám!
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kedvesem / Drágám!
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Drága John!
Amore mio,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Köszönöm a leveledet.
Grazie per avermi scritto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jó volt megint hallani felőled.
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Olyan régóta nem beszéltünk már.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Azért írok, hogy elmondjam ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
Van már valami programod...?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Örömmel jelentem be, hogy ...
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Örömmel hallottam, hogy ...
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... is üdvözletét küldi.
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Üdvözöld...-t helyettem is.
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Várom a válaszodat.
Spero di avere presto tue notizie.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Írj hamar.
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Írj, amint ....
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Írj, ha többet megtudsz.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Vigyázz magadra.
Stammi bene.
Brugt når du skriver til venner og familie
Szeretlek
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
Legjobbakat!
I migliori auguri
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Con i migliori auguri
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Üdvözlettel,
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Legjobbakat!
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Szeretettel,
Con tanto amore
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Szeretettel, / Sok puszi,
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie
Szeretettel, / Sok puszi,
Con affetto,
Uformel, brugt når du skriver til familie