portugisisk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Kedves John!
Querido Vítor,
Querida Maria,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kedves Anya / Apa!
Querida Mãe,
Querido Pai,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kedves Jerome Nagybácsi!
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Szia John!
Olá Vítor,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Szia John!
Oi Vítor,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John!
Vítor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kedvesem / Drágám!
Meu querido,
Minha querida,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kedvesem / Drágám!
Meu amado,
Minha amada,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Drága John!
Amado Vítor,
Amada Maria,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Köszönöm a leveledet.
Obrigado por sua carta.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jó volt megint hallani felőled.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Azért írok, hogy elmondjam ...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Van már valami programod...?
Você já fez planos para ...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Örömmel jelentem be, hogy ...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Örömmel hallottam, hogy ...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Lamento informá-lo que ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... is üdvözletét küldi.
...manda lembranças.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Üdvözöld...-t helyettem is.
Diga olá para ... por mim.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Várom a válaszodat.
Espero ter notícias suas em breve.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Írj hamar.
Escreva novamente em breve.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Írj, amint ....
Escreva de volta quando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Írj, ha többet megtudsz.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Vigyázz magadra.
Cuide-se.
Brugt når du skriver til venner og familie
Szeretlek
Eu te amo.
Brugt når du skriver til din partner
Legjobbakat!
Abraços,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Üdvözlettel,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Legjobbakat!
Tudo de bom,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Szeretettel,
Com todo meu amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Szeretettel, / Sok puszi,
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Szeretettel, / Sok puszi,
Com muito amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie