hindi | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
एन. सरबी, टायर्स ऑफ मैनहैटन, ३३५ मेन स्ट्रीट, न्यू योर्क एन.य. ९२९२६
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
जेरेमी रोड्स
२१२ सिल्वरबैक ड्राईव
कॅलिफॉर्निया स्प्रिंग्स सी. ए. ९२९२६
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
आदम स्मिथ
८ क्रॉसफील्ड रोड
सेली ओक
बरमिंगाम
मिडलैंड्स
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
सैली ड्राईव
१५५ माऊनटन राईज़
अंटगोनिश एन.एस. B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
सीलिया जोन्स
टी.ज़ी. मोटर्स
४७ हरबर्ट मार्ग
फ्लोरेआट
पर्थ व.ए. ६०१८
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ऐलेक्स मार्शल
आक्वा टेक्नीक्स
७४५ किंग मार्ग
वेस्ट एंड
वेलिंग्टन ०६८०
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Gửi Vi,
प्रिय विजय
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
प्रिय माता पिता,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
आदर्णीय चाचा जी,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
प्रिय रेखा,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
प्यारे सुनील,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
विशाल,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
मेरे प्यारे/मेरी प्यारी...,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
मेरे प्यारे...,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
मेरे प्रियतम,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
आपके पत्र के लिए धन्यवाद
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
आपका पत्र पढ़कर अच्छा लगा.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
लगातार संपर्क न रखने के लिए माफी चाहता/चाहती हूँ.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
तुम्हें लिखे कितने बरस हो चुके हैं!
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं यह कहने के लिए लिख रही हूँ कि...
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
आशा है कि तुम... के दिन कुछ नहीं कर रही हो.
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
... के निमंत्रण/... की जानकारी के लिए धन्यवाद.
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे में मुझे बताने के लिए/देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
मुझे पत्र लिखने के लिए/निमंत्रण भेजने के लिए/... भेजने के लिए धन्यवाद.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे आपको यह बताकर खुशी हो रही है कि...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि..
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
... के बारे में सुनकर दुख हुआ.
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
.. को मेरा प्यार. और उनसे कहना की उनकी बडी याद आ रही है.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
... अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Cho mình gửi lời chào tới...
...को मेरा प्रणाम/को मेरा प्यार.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
जल्दी मुझे जवाब लिखना.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही मुझे जवाब लिखना.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
जब... तो मुझ ज़रूर लिखना.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब और कोई खबर आए ते मुझे लिखना.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Brugt når du skriver til venner og familie
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तुम्हारी अपनी
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Thân,
शुभकामनाएं,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ है.
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
बहुत सारा प्यार,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Thân thương,
बहुत सारा प्यार,
Uformel, brugt når du skriver til familie