polsk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Gửi Vi,
Drogi Janie,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
Drogi Wujku,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
Cześć Michale,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
Hej Janku,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
Janku,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Mój Drogi/Moja Droga,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
Najdroższy/Najdroższa,
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Dziękuję za Twój list.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Piszę, by przekazać Ci...
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
Czy masz już plany na...?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Z przykrością piszę, że...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
Pozdrowienia od...
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Cho mình gửi lời chào tới...
Pozdrów ode mnie...
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Odpisz szybko.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
Odpisz, gdy...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Trzymaj się ciepło.
Brugt når du skriver til venner og familie
Em yêu anh / Anh yêu em.
Kocham Cię.
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
Pozdrawiam serdecznie,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Thân,
Pozdrawiam ciepło,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
Serdecznie pozdrawiam,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
Ściskam,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
Buziaki,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
Ściskam serdecznie,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Thân thương,
Mnóstwo buziaków,
Uformel, brugt når du skriver til familie