spansk | Fraser - Personlig | Brev

Brev - Adresse

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard engelsk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + region/stat + postnummer.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Amerikansk adresse format:
modtagerens navn
vejnummer + vejnavn
bynavn + forkortelse af staten + postnummer
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Britisk og irsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Bynavn
Amt
Postnummer
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadisk adresse format:
Modtagerens navn
Vejnummer + vejnavn
Bynavn + forkortelse af landsdelen + postnummer
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australsk adresse format:
Modtagerens navn
vejnummer + Vejnavn
Landsdel
Bynavn + postnummer
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealandsk adresse format:
Modtagerens navn
Nummer + vejnavn
Forstad/RD nummer/PO box
By + postnummer

Brev - Åbning

Gửi Vi,
Querido Juan:
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Gửi bố / mẹ,
Mamá / Papá:
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cháu chào chú Triều,
Querido tío José:
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Lam thân mến,
Hola Juan:
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Thương thân mến,
Hola Juan:
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Tùng à,
Juan:
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Querido:
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Anh / Em thân yêu,
Mi amor:
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Trúc thân yêu,
Amado Juan:
uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Gracias por su / tu carta.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Brugt når man skriver til en gammel ven som du ikke har kontaktet i noget tid

Brev - Hoveddel

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Escribo para decirle / decirte que...
Brugt når du har vigtige nyheder
Bạn có rảnh vào...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Brugt når du vil invitere nogle til en begivenhed eller mødes med dem
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Brugt når du takker nogle for at sende noget / invitere nogle et sted hen / vedlægge noget information
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Brugt når man oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Me complace anunciar que...
Brugt når du meddeler gode nyheder til venner
Mình rất vui khi được biết...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Brugt til at videresende en besked eller nyheder
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Siento informarte que...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mình rất tiếc khi hay tin...
Lamenté mucho cuando escuché que...
Brugt når du trøster en ven der har fået dårlige nyheder

Brev - Afslutning

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Brugt når du vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... gửi lời chào cho bạn.
X te envía muchos cariños.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til brevet
Cho mình gửi lời chào tới...
Saluda a X de mi parte.
Brugt når man gerne vil anerkende en anden via den person du skriver til
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Espero saber de ti pronto.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Escríbeme pronto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Hãy hồi âm cho mình khi...
Escríbeme cuando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Escríbeme cuando tengas más información.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyhed
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Cuídate / Cuídense
Brugt når du skriver til venner og familie
Em yêu anh / Anh yêu em.
Te amo,
Brugt når du skriver til din partner
Thân ái,
Cariños,
Uformel, brugt mellem venner, familie eller kollegaer
Thân,
Cariños,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
Cariños,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
Mis mejores deseos,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân mến,
Con todo mi amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Thân thương,
Con todo mi amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie
Thân thương,
Con amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie