engelsk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Kære John,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
Dearest John,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for din E-mail.
Thank you for your E-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Jeg skriver for at fortælle dig at...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
har du lavet nogle planer den... ?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
It was so kind of you to write / invite / send…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
I am delighted to announce that…
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt over at høre at...
I was delighted to hear that…
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Jeg er ked af at må informere dig om at...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Please add me on...messenger. My username is…
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
…sends his/her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Sig hej til... for mig.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage når...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Send mig nyheder, når du ved mere.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Have det godt.
Take care.
Brugt når du skriver til familie og venner
Jeg elsker dig.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
Best wishes,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
With best wishes,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
De venligste hilsner,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
Lots of love,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Kærlighed,
Much love,
Uformel, brugt når man skriver til familie