kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Kære John,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Kære Mor / Far,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Kære Onkel Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hej John,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej John,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Kære,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Kæreste,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Kæreste John,
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Tak for din E-mail.
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Det var godt at høre fra dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Jeg skriver for at fortælle dig at...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
har du lavet nogle planer den... ?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Jeg er henrykt over at meddele at...
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Jeg var henrykt over at høre at...
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Jeg er ked af at må informere dig om at...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Jeg var så ked af at høre at...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... siger hej.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Sig hej til... for mig.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage snart.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skriv tilbage når...
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Send mig nyheder, når du ved mere.
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Have det godt.
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
Jeg elsker dig.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
De bedste ønsker,
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Med de bedste ønsker,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
De venligste hilsner,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Alt det bedste,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Kærligst,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Masser af kærlighed,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Kærlighed,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie