dansk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Dear John,
Kære John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Hej John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Kære,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Kæreste,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Kæreste John,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your E-mail.
Tak for din E-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
har du lavet nogle planer den... ?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite / send…
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt over at høre at...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Please add me on...messenger. My username is…
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his/her love.
... siger hej.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Skriv tilbage når...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Take care.
Have det godt.
Brugt når du skriver til familie og venner
I love you.
Jeg elsker dig.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
De bedste ønsker,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Kindest regards,
De venligste hilsner,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Alt det bedste,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Kærligst,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Much love,
Kærlighed,
Uformel, brugt når man skriver til familie