esperanto | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Dear John,
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Estimata John,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite / send…
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Please add me on...messenger. My username is…
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his/her love.
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Say hello to…for me.
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Send me news, when you know anything more.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Take care.
Atentu.
Brugt når du skriver til familie og venner
I love you.
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Ĉion bonan,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
With best wishes,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Kindest regards,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Multe da amo,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Much love,
Multa amo,
Uformel, brugt når man skriver til familie