nederlandsk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Dear John,
Beste Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Beste mama / papa
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Beste oom Jeroen
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Hallo Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Hoi Jan
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Jan
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Lieve ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Liefste ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Lieve Jan
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your E-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Heb je al plannen voor ...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite / send…
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Ik was erg blij om te horen dat ...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Helaas moet ik je melden dat ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Het spijt me te moeten horen dat ...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Please add me on...messenger. My username is…
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his/her love.
... doet jou de groeten.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Say hello to…for me.
Doe ... de groeten namens mij.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoop snel van jou te horen.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Schrijf me snel terug.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Schrijf me snel terug wanneer ...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Send me news, when you know anything more.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Take care.
Het ga je goed.
Brugt når du skriver til familie og venner
I love you.
Ik hou van je.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Hartelijke groeten,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
With best wishes,
Met hartelijke groeten,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Kindest regards,
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Liefs,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Much love,
Liefs,
Uformel, brugt når man skriver til familie