koreansk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Dear John,
정아에게
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
어머니께/ 아버지께
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
작은 삼촌께
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
안녕 수지야!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
수지야!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
수지!
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
나의 사랑 ... 에게
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
사랑하는 부인,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your E-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

I am writing to tell you that…
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
..관련 계획이 있으십니까?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite / send…
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
...를 알려주게 되어 기뻐!
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
... 듣게 되어 기뻐
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
...를 알려주게 되어 유감이야.
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Please add me on...messenger. My username is…
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his/her love.
...도 안부를 물어보십니다.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Say hello to…for me.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장 받길 기대할게.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
곧 답장 써주십시오.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
...면 답장을 주십시오.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Send me news, when you know anything more.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Take care.
건강히 지내세요.
Brugt når du skriver til familie og venner
I love you.
사랑해요.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
좋은 하루 보내세요.
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
With best wishes,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Kindest regards,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
사랑하는 마음 담아.
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
사랑하는 마음과 함께.
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
사랑과 함께 보냅니다.
Uformel, brugt når man skriver til familie
Much love,
사랑하며, ... 보냅니다.
Uformel, brugt når man skriver til familie