portugisisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Dear John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Olá Vítor,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Oi Vítor,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Vítor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Meu querido,
Minha querida,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Meu amado,
Minha amada,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your E-mail.
Obrigado por seu e-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Escrevo-lhe para dizer que ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
Você já fez planos para ...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite / send…
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Lamento informá-lo que ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Fiquei tão triste ao saber que ...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Please add me on...messenger. My username is…
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his/her love.
...manda lembranças.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Say hello to…for me.
Diga olá para ... por mim.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Escreva novamente em breve.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Escreva de volta quando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Send me news, when you know anything more.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Take care.
Cuide-se.
Brugt når du skriver til familie og venner
I love you.
Eu te amo.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Abraços,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
With best wishes,
Com carinho,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Kindest regards,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Tudo de bom,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Com todo meu amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Com muito amor,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Much love,
Com muito amor,
Uformel, brugt når man skriver til familie