russisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Dear John,
Дорогой Иван,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Привет, Иван,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Здорово, Иван,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Иван,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Любимый (ая),
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Дорогой мой...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Милый Иван,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your E-mail.
Спасибо за E-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite / send…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Please add me on...messenger. My username is…
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his/her love.
...тоже шлет приветы.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Напиши, если/когда...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Take care.
Береги себя.
Brugt når du skriver til familie og venner
I love you.
Я тебя люблю.
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Kindest regards,
С уважением..
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Всего наилучшего,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
С любовью,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Я вас люблю,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Much love,
Люблю,
Uformel, brugt når man skriver til familie