spansk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Dear John,
Querido Juan:
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hello John,
Hola Juan:
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hey John,
Hola Juan:
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Juan:
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
My Dear,
Querido:
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
My Dearest,
Mi amor:
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dearest John,
Amado Juan:
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Thank you for your E-mail.
Gracias por su / tu email.
Brugt når man svarer på en korrespondance
It was good to hear from you again.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Brugt når man svarer på en korrespondance
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

I am writing to tell you that…
Escribo para decirle / decirte que...
Brugt når du har vigtige nyheder
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
It was so kind of you to write / invite / send…
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
I am delighted to announce that…
Me complace anunciar que...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
I was delighted to hear that…
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
I am sorry to inform you that…
Siento informarte que...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que..
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Please add me on...messenger. My username is…
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
…sends his/her love.
X te envía muchos cariños.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
I look forward to hearing from you soon.
Espero saber de ti pronto.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Write back soon.
Escríbeme pronto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Do write back when…
Escríbeme cuando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Take care.
Cuídate / Cuídense
Brugt når du skriver til familie og venner
I love you.
Te amo,
Brugt når du skriver til din partner
Best wishes,
Cariños,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
With best wishes,
Cariños,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Kindest regards,
Cariños,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All the best,
Mis mejores deseos,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
All my love,
Con todo mi amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Lots of love,
Con todo mi amor,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Much love,
Con amor,
Uformel, brugt når man skriver til familie