engelsk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Estimata John,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata Panjo/Paĉjo,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
Dearest John,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via retpoŝto.
Thank you for your E-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite / send…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Please add me on...messenger. My username is…
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his/her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Atentu.
Take care.
Brugt når du skriver til familie og venner
Mi amas vin.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
Best wishes,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Ĉion bonan,
With best wishes,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
Lots of love,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Multa amo,
Much love,
Uformel, brugt når man skriver til familie