kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Estimata John,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata Panjo/Paĉjo,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via retpoŝto.
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Diru saluton al... por mi.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Atentu.
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
Mi amas vin.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Ĉion bonan,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Ĉion bonan,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Multa amo,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie