portugisisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Estimata John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Estimata Panjo/Paĉjo,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Estimata Onklo Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Saluton John,
Olá Vítor,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Saluton John,
Oi Vítor,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
John,
Vítor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mia kara,
Meu querido,
Minha querida,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mia kara,
Meu amado,
Minha amada,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Estimata John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dankon pro via retpoŝto.
Obrigado por seu e-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Estis bona denove aŭdi de vi.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Mi skribas por informi vin, ke...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Brugt når du har vigtige nyheder
Ĉu vi havas planojn por...?
Você já fez planos para ...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Lamento informá-lo que ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...sendas lian/ŝian amon.
...manda lembranças.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Diru saluton al... por mi.
Diga olá para ... por mim.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Reskribu baldaŭ.
Escreva novamente em breve.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Skribu reen kiam...
Escreva de volta quando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Atentu.
Cuide-se.
Brugt når du skriver til familie og venner
Mi amas vin.
Eu te amo.
Brugt når du skriver til din partner
Ĉion bonan,
Abraços,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Ĉion bonan,
Com carinho,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Ĉion bonan,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉion bonan,
Tudo de bom,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ĉiu mia amo,
Com todo meu amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Multe da amo,
Com muito amor,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Multa amo,
Com muito amor,
Uformel, brugt når man skriver til familie