kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Cher Albert,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Cher Oncle Maurice,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Salut André,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Coucou Sébastien,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Louis,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Mon cher Thomas,
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Merci pour votre courriel.
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
As-tu prévu quelque chose pour...?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Dis bonjour à...de ma part.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi vite.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Écris-moi quand...
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Prends soin de toi.
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
Je t'aime.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Amicalement,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tendrement,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Bises,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Bisous,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie