kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Beste Jan
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Beste mama / papa
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Beste oom Jeroen
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hallo Jan
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hoi Jan
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Jan
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Lieve ...
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Liefste ...
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Lieve Jan
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Heb je al plannen voor ...?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Ik was erg blij om te horen dat ...
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Helaas moet ik je melden dat ...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Het spijt me te moeten horen dat ...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
... doet jou de groeten.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Doe ... de groeten namens mij.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Ik hoop snel van jou te horen.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Schrijf me snel terug.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Schrijf me snel terug wanneer ...
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Het ga je goed.
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
Ik hou van je.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Hartelijke groeten,
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Met hartelijke groeten,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Groeten,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Groeten,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Liefs,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Liefs,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Liefs,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie