kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Luca,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Tesoro,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Amore,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Grazie per la tua e-mail.
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Hai già dei piani per...?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Salutami...
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Scrivimi presto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi presto.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi non appena...
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Stammi bene.
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
Ti amo.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
I migliori auguri
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Cari saluti
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tante belle cose
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Un abbraccio,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con tanto amore
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie