koreansk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Caro Luca,
정아에게
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Cari mamma e papà,
어머니께/ 아버지께
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Caro zio Flavio,
작은 삼촌께
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Ciao Matteo,
안녕 수지야!
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Ciao Matty!
수지야!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Luca,
수지!
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Tesoro,
나의 사랑 ... 에게
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Amore,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amore mio,
사랑하는 부인,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Grazie per la tua e-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Che bello sentirti!
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Brugt når du har vigtige nyheder
Hai già dei piani per...?
..관련 계획이 있으십니까?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Sono felice di annunciarti che...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Sono davvero felice di sapere che...
... 듣게 되어 기뻐
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Mi dispiace molto doverti dire che...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Mi dispiace sapere che...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...ti manda i suoi saluti.
...도 안부를 물어보십니다.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Salutami...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Scrivimi presto.
곧 답장 받길 기대할게.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi presto.
곧 답장 써주십시오.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Rispondimi non appena...
...면 답장을 주십시오.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Scrivimi non appena sai qualcosa.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Stammi bene.
건강히 지내세요.
Brugt når du skriver til familie og venner
Ti amo.
사랑해요.
Brugt når du skriver til din partner
I migliori auguri
좋은 하루 보내세요.
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Con i migliori auguri
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Cari saluti
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tante belle cose
사랑하는 마음 담아.
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Un abbraccio,
사랑하는 마음과 함께.
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con tanto amore
사랑과 함께 보냅니다.
Uformel, brugt når man skriver til familie
Tanti cari saluti
사랑하며, ... 보냅니다.
Uformel, brugt når man skriver til familie