engelsk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

太郎君へ
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
太郎君へ
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎君へ
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎君、
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
Dearest John,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
メールをくれてありがとう。
Thank you for your E-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
メールをもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
長い間連絡を取っていなかったよね。
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

喜んで・・・・を報告します。
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
It was so kind of you to write / invite / send…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を喜んで報告します。
I am delighted to announce that…
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
・・・・を聞いてうれしかったです。
I was delighted to hear that…
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
残念だけど・・・・を報告します。
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Please add me on...messenger. My username is…
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていたよ。
…sends his/her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
お返事を楽しみに待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
返信を待っています。
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時はまた連絡してください。
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
何かあったらまた連絡してください。
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
元気でね
Take care.
Brugt når du skriver til familie og venner
好きだよ
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
Best wishes,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
じゃあね
With best wishes,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
よろしく
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
体に気をつけてね
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Lots of love,
Uformel, brugt når man skriver til familie
元気でね
Much love,
Uformel, brugt når man skriver til familie