esperanto | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

太郎君へ
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
Estimata Panjo/Paĉjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
太郎君へ
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎君へ
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎君、
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
Estimata John,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
メールをくれてありがとう。
Dankon pro via retpoŝto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
メールをもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
長い間連絡を取っていなかったよね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

喜んで・・・・を報告します。
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を喜んで報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
・・・・を聞いてうれしかったです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
残念だけど・・・・を報告します。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていたよ。
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
お返事を楽しみに待っています。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
返信を待っています。
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時はまた連絡してください。
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
何かあったらまた連絡してください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
元気でね
Atentu.
Brugt når du skriver til familie og venner
好きだよ
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
Ĉion bonan,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
じゃあね
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
よろしく
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
体に気をつけてね
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Multe da amo,
Uformel, brugt når man skriver til familie
元気でね
Multa amo,
Uformel, brugt når man skriver til familie