italiensk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

太郎君へ
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
太郎君へ
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎君へ
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎君、
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
Amore mio,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
メールをくれてありがとう。
Grazie per la tua e-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
メールをもらってうれしかったよ。
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
長い間連絡を取っていなかったよね。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

喜んで・・・・を報告します。
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を喜んで報告します。
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
・・・・を聞いてうれしかったです。
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
残念だけど・・・・を報告します。
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていたよ。
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
お返事を楽しみに待っています。
Scrivimi presto.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
返信を待っています。
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時はまた連絡してください。
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
何かあったらまた連絡してください。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
元気でね
Stammi bene.
Brugt når du skriver til familie og venner
好きだよ
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
I migliori auguri
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
じゃあね
Con i migliori auguri
Uformel, brugt mellem familie eller venner
よろしく
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
体に気をつけてね
Un abbraccio,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
Con tanto amore
Uformel, brugt når man skriver til familie
元気でね
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når man skriver til familie