kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

太郎君へ
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
太郎君へ
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎君へ
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
太郎君、
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
太郎へ
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
太郎へ
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
太郎へ
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
メールをくれてありがとう。
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
メールをもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
長い間連絡を取っていなかったよね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

喜んで・・・・を報告します。
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
・・・・に何か予定はありますか?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
・・・・を喜んで報告します。
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
・・・・を聞いてうれしかったです。
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
残念だけど・・・・を報告します。
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
・・・・がよろしく言っていたよ。
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
お返事を楽しみに待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
返信を待っています。
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
・・・・の時はまた連絡してください。
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
何かあったらまた連絡してください。
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
元気でね
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
好きだよ
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
じゃあね
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
よろしく
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
体に気をつけてね
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
元気でね
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
元気でね
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie