dansk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

亲爱的约翰,
Kære John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
亲爱的妈妈/爸爸,
Kære Mor / Far,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
亲爱的Jerome叔叔,
Kære Onkel Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
你好,约翰,
Hej John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
嘿,约翰,
Hej John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
约翰,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
我亲爱的,
Kære,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
我最亲爱的,
Kæreste,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
最亲爱的约翰,
Kæreste John,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
谢谢您的邮件。
Tak for din E-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
很高兴再次收到您的来信。
Det var godt at høre fra dig igen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
对不起,这么久没有给你写信。
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

我给您写信是为了告诉您...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Brugt når du har vigtige nyheder
你对...有什么计划吗?
har du lavet nogle planer den... ?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
很高兴宣布...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
听到...我非常高兴
Jeg var henrykt over at høre at...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
很遗憾地告诉你们...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
听到...很遗憾
Jeg var så ked af at høre at...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
请在...上加我,我的用户名是...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...致上他/她的祝福。
... siger hej.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
代我向...问好。
Sig hej til... for mig.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
我期待着尽快能收到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
尽快回复。
Skriv tilbage snart.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
当...,请回复我。
Skriv tilbage når...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
如果你有更多消息,请发送给我。
Send mig nyheder, når du ved mere.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
保重。
Have det godt.
Brugt når du skriver til familie og venner
我爱你。
Jeg elsker dig.
Brugt når du skriver til din partner
衷心的祝福,
De bedste ønsker,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
致以最衷心的祝福,
Med de bedste ønsker,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
最衷心的问候,
De venligste hilsner,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
一切顺利,
Alt det bedste,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
致以我的祝福,
Kærligst,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
衷心祝福,
Masser af kærlighed,
Uformel, brugt når man skriver til familie
衷心祝福,
Kærlighed,
Uformel, brugt når man skriver til familie