engelsk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

亲爱的约翰,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
你好,约翰,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
嘿,约翰,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
约翰,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
我亲爱的,
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
我最亲爱的,
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
谢谢您的邮件。
Thank you for your E-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
你对...有什么计划吗?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite / send…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
请在...上加我,我的用户名是...
Please add me on...messenger. My username is…
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...致上他/她的祝福。
…sends his/her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
代我向...问好。
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
尽快回复。
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
当...,请回复我。
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
如果你有更多消息,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
保重。
Take care.
Brugt når du skriver til familie og venner
我爱你。
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
衷心的祝福,
Best wishes,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
最衷心的问候,
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
一切顺利,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
致以我的祝福,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
衷心祝福,
Lots of love,
Uformel, brugt når man skriver til familie
衷心祝福,
Much love,
Uformel, brugt når man skriver til familie