nederlandsk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

亲爱的约翰,
Beste Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
亲爱的妈妈/爸爸,
Beste mama / papa
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
亲爱的Jerome叔叔,
Beste oom Jeroen
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
你好,约翰,
Hallo Jan
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
嘿,约翰,
Hoi Jan
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
约翰,
Jan
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
我亲爱的,
Lieve ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
我最亲爱的,
Liefste ...
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
最亲爱的约翰,
Lieve Jan
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
谢谢您的邮件。
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
很高兴再次收到您的来信。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Brugt når man svarer på en korrespondance
对不起,这么久没有给你写信。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

我给您写信是为了告诉您...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Brugt når du har vigtige nyheder
你对...有什么计划吗?
Heb je al plannen voor ...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
很高兴宣布...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
听到...我非常高兴
Ik was erg blij om te horen dat ...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
很遗憾地告诉你们...
Helaas moet ik je melden dat ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
听到...很遗憾
Het spijt me te moeten horen dat ...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
请在...上加我,我的用户名是...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...致上他/她的祝福。
... doet jou de groeten.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
代我向...问好。
Doe ... de groeten namens mij.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
我期待着尽快能收到您的回复。
Ik hoop snel van jou te horen.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
尽快回复。
Schrijf me snel terug.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
当...,请回复我。
Schrijf me snel terug wanneer ...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
如果你有更多消息,请发送给我。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
保重。
Het ga je goed.
Brugt når du skriver til familie og venner
我爱你。
Ik hou van je.
Brugt når du skriver til din partner
衷心的祝福,
Hartelijke groeten,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
致以最衷心的祝福,
Met hartelijke groeten,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
最衷心的问候,
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
一切顺利,
Groeten,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
致以我的祝福,
Liefs,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
衷心祝福,
Liefs,
Uformel, brugt når man skriver til familie
衷心祝福,
Liefs,
Uformel, brugt når man skriver til familie