italiensk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

亲爱的约翰,
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
亲爱的妈妈/爸爸,
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
亲爱的Jerome叔叔,
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
你好,约翰,
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
嘿,约翰,
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
约翰,
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
我亲爱的,
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
我最亲爱的,
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
最亲爱的约翰,
Amore mio,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
谢谢您的邮件。
Grazie per la tua e-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
很高兴再次收到您的来信。
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
对不起,这么久没有给你写信。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

我给您写信是为了告诉您...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
你对...有什么计划吗?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
很高兴宣布...
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
听到...我非常高兴
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
很遗憾地告诉你们...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
听到...很遗憾
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
请在...上加我,我的用户名是...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...致上他/她的祝福。
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
代我向...问好。
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
我期待着尽快能收到您的回复。
Scrivimi presto.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
尽快回复。
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
当...,请回复我。
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
如果你有更多消息,请发送给我。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
保重。
Stammi bene.
Brugt når du skriver til familie og venner
我爱你。
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
衷心的祝福,
I migliori auguri
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
致以最衷心的祝福,
Con i migliori auguri
Uformel, brugt mellem familie eller venner
最衷心的问候,
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
一切顺利,
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
致以我的祝福,
Un abbraccio,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
衷心祝福,
Con tanto amore
Uformel, brugt når man skriver til familie
衷心祝福,
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når man skriver til familie