portugisisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

亲爱的约翰,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
亲爱的妈妈/爸爸,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
亲爱的Jerome叔叔,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
你好,约翰,
Olá Vítor,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
嘿,约翰,
Oi Vítor,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
约翰,
Vítor,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
我亲爱的,
Meu querido,
Minha querida,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
我最亲爱的,
Meu amado,
Minha amada,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
最亲爱的约翰,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
谢谢您的邮件。
Obrigado por seu e-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
很高兴再次收到您的来信。
Foi bom ter notícias suas novamente.
Brugt når man svarer på en korrespondance
对不起,这么久没有给你写信。
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

我给您写信是为了告诉您...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Brugt når du har vigtige nyheder
你对...有什么计划吗?
Você já fez planos para ...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
非常感谢发送/邀请/附上...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
很高兴宣布...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
听到...我非常高兴
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
很遗憾地告诉你们...
Lamento informá-lo que ...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
听到...很遗憾
Fiquei tão triste ao saber que ...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
请在...上加我,我的用户名是...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...致上他/她的祝福。
...manda lembranças.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
代我向...问好。
Diga olá para ... por mim.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
我期待着尽快能收到您的回复。
Espero ter notícias suas em breve.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
尽快回复。
Escreva novamente em breve.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
当...,请回复我。
Escreva de volta quando...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
如果你有更多消息,请发送给我。
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
保重。
Cuide-se.
Brugt når du skriver til familie og venner
我爱你。
Eu te amo.
Brugt når du skriver til din partner
衷心的祝福,
Abraços,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
致以最衷心的祝福,
Com carinho,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
最衷心的问候,
Com carinho,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
一切顺利,
Tudo de bom,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
致以我的祝福,
Com todo meu amor,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
衷心祝福,
Com muito amor,
Uformel, brugt når man skriver til familie
衷心祝福,
Com muito amor,
Uformel, brugt når man skriver til familie