engelsk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

정아에게
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
어머니께/ 아버지께
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
작은 삼촌께
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
안녕 수지야!
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
수지야!
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
수지!
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
나의 사랑 ... 에게
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
내가 제일 사랑하는 ... ,
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
사랑하는 부인,
Dearest John,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Thank you for your E-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
..관련 계획이 있으십니까?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
It was so kind of you to write / invite / send…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
...를 알려주게 되어 기뻐!
I am delighted to announce that…
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
... 듣게 되어 기뻐
I was delighted to hear that…
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
...를 알려주게 되어 유감이야.
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Please add me on...messenger. My username is…
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...도 안부를 물어보십니다.
…sends his/her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
곧 답장 받길 기대할게.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
곧 답장 써주십시오.
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
...면 답장을 주십시오.
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
건강히 지내세요.
Take care.
Brugt når du skriver til familie og venner
사랑해요.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
좋은 하루 보내세요.
Best wishes,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
With best wishes,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑하는 마음 담아.
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑하는 마음과 함께.
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑과 함께 보냅니다.
Lots of love,
Uformel, brugt når man skriver til familie
사랑하며, ... 보냅니다.
Much love,
Uformel, brugt når man skriver til familie