esperanto | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

정아에게
Estimata John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
어머니께/ 아버지께
Estimata Panjo/Paĉjo,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
작은 삼촌께
Estimata Onklo Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
안녕 수지야!
Saluton John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
수지야!
Saluton John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
수지!
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
나의 사랑 ... 에게
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mia kara,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
사랑하는 부인,
Estimata John,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Dankon pro via retpoŝto.
Brugt når man svarer på en korrespondance
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Brugt når man svarer på en korrespondance
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Mi skribas por informi vin, ke...
Brugt når du har vigtige nyheder
..관련 계획이 있으십니까?
Ĉu vi havas planojn por...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
...를 알려주게 되어 기뻐!
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
... 듣게 되어 기뻐
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...도 안부를 물어보십니다.
...sendas lian/ŝian amon.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Diru saluton al... por mi.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
곧 답장 받길 기대할게.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
곧 답장 써주십시오.
Reskribu baldaŭ.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
...면 답장을 주십시오.
Skribu reen kiam...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
건강히 지내세요.
Atentu.
Brugt når du skriver til familie og venner
사랑해요.
Mi amas vin.
Brugt når du skriver til din partner
좋은 하루 보내세요.
Ĉion bonan,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Ĉion bonan,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑하는 마음 담아.
Ĉion bonan,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑하는 마음과 함께.
Ĉiu mia amo,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑과 함께 보냅니다.
Multe da amo,
Uformel, brugt når man skriver til familie
사랑하며, ... 보냅니다.
Multa amo,
Uformel, brugt når man skriver til familie