italiensk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

정아에게
Caro Luca,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
어머니께/ 아버지께
Cari mamma e papà,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
작은 삼촌께
Caro zio Flavio,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
안녕 수지야!
Ciao Matteo,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
수지야!
Ciao Matty!
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
수지!
Luca,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
나의 사랑 ... 에게
Tesoro,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
내가 제일 사랑하는 ... ,
Amore,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
사랑하는 부인,
Amore mio,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Grazie per la tua e-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Che bello sentirti!
Brugt når man svarer på en korrespondance
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Brugt når du har vigtige nyheder
..관련 계획이 있으십니까?
Hai già dei piani per...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
...를 알려주게 되어 기뻐!
Sono felice di annunciarti che...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
... 듣게 되어 기뻐
Sono davvero felice di sapere che...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi dispiace molto doverti dire che...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mi dispiace sapere che...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...도 안부를 물어보십니다.
...ti manda i suoi saluti.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Salutami...
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
곧 답장 받길 기대할게.
Scrivimi presto.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
곧 답장 써주십시오.
Rispondimi presto.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
...면 답장을 주십시오.
Rispondimi non appena...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
건강히 지내세요.
Stammi bene.
Brugt når du skriver til familie og venner
사랑해요.
Ti amo.
Brugt når du skriver til din partner
좋은 하루 보내세요.
I migliori auguri
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Con i migliori auguri
Uformel, brugt mellem familie eller venner
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Cari saluti
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑하는 마음 담아.
Tante belle cose
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑하는 마음과 함께.
Un abbraccio,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑과 함께 보냅니다.
Con tanto amore
Uformel, brugt når man skriver til familie
사랑하며, ... 보냅니다.
Tanti cari saluti
Uformel, brugt når man skriver til familie