kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

정아에게
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
어머니께/ 아버지께
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
작은 삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
안녕 수지야!
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
수지야!
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
수지!
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
나의 사랑 ... 에게
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
내가 제일 사랑하는 ... ,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
사랑하는 부인,
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
..관련 계획이 있으십니까?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
...를 알려주게 되어 기뻐!
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
... 듣게 되어 기뻐
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...도 안부를 물어보십니다.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
곧 답장 받길 기대할게.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
곧 답장 써주십시오.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
...면 답장을 주십시오.
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
건강히 지내세요.
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
사랑해요.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
좋은 하루 보내세요.
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑하는 마음 담아.
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑하는 마음과 함께.
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
사랑하며, ... 보냅니다.
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie