vietnamesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

정아에게
Gửi Vi,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
어머니께/ 아버지께
Gửi bố / mẹ,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
작은 삼촌께
Cháu chào chú Triều,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
안녕 수지야!
Lam thân mến,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
수지야!
Thương thân mến,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
수지!
Tùng à,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
나의 사랑 ... 에게
Gửi bạn,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
내가 제일 사랑하는 ... ,
Anh / Em thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
사랑하는 부인,
Trúc thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Brugt når man svarer på en korrespondance
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Brugt når man svarer på en korrespondance
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Brugt når du har vigtige nyheder
..관련 계획이 있으십니까?
Bạn có rảnh vào...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
...를 알려주게 되어 기뻐!
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
... 듣게 되어 기뻐
Mình rất vui khi được biết...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mình rất tiếc khi hay tin...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...도 안부를 물어보십니다.
... gửi lời chào cho bạn.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Cho mình gửi lời chào tới...
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
곧 답장 받길 기대할게.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
곧 답장 써주십시오.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
...면 답장을 주십시오.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
건강히 지내세요.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brugt når du skriver til familie og venner
사랑해요.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brugt når du skriver til din partner
좋은 하루 보내세요.
Thân ái,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Thân,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑하는 마음 담아.
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑하는 마음과 함께.
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
사랑과 함께 보냅니다.
Thân thương,
Uformel, brugt når man skriver til familie
사랑하며, ... 보냅니다.
Thân thương,
Uformel, brugt når man skriver til familie