vietnamesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Cześć Michale,
Gửi Vi,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Droga Mamo/Drogi Tato,
Gửi bố / mẹ,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Drogi Wujku,
Cháu chào chú Triều,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Cześć Michale,
Lam thân mến,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hej Janku,
Thương thân mến,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Janku,
Tùng à,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Mój Drogi/Moja Droga,
Gửi bạn,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Anh / Em thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Najdroższy/Najdroższa,
Trúc thân yêu,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Dziękuję za Twojego maila.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Piszę, by przekazać Ci...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Brugt når du har vigtige nyheder
Czy masz już plany na...?
Bạn có rảnh vào...?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Ucieszyłem się słysząc, że...
Mình rất vui khi được biết...
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Z przykrością piszę, że...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Tak przykro mi słyszeć, że...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
Pozdrowienia od...
... gửi lời chào cho bạn.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Pozdrów ode mnie...
Cho mình gửi lời chào tới...
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Czekam na Twoją odpowiedź.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Odpisz szybko.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Odpisz, gdy...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Trzymaj się ciepło.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Brugt når du skriver til familie og venner
Kocham Cię.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Brugt når du skriver til din partner
Pozdrawiam serdecznie,
Thân ái,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Pozdrawiam ciepło,
Thân,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Serdecznie pozdrawiam,
Thân thương,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ściskam,
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Buziaki,
Thân mến,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Ściskam serdecznie,
Thân thương,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Mnóstwo buziaków,
Thân thương,
Uformel, brugt når man skriver til familie