kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Querido Vítor,
Querida Maria,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Querida Mãe,
Querido Pai,
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Olá Vítor,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Oi Vítor,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Vítor,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Meu querido,
Minha querida,
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Meu amado,
Minha amada,
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amado Vítor,
Amada Maria,
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Obrigado por seu e-mail.
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Foi bom ter notícias suas novamente.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Escrevo-lhe para dizer que ...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
Você já fez planos para ...?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Fiquei satisfeito ao saber que ...
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Lamento informá-lo que ...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Fiquei tão triste ao saber que ...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...manda lembranças.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Diga olá para ... por mim.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Espero ter notícias suas em breve.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escreva novamente em breve.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escreva de volta quando...
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Cuide-se.
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
Eu te amo.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Abraços,
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Com carinho,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Com carinho,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Tudo de bom,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com todo meu amor,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Com muito amor,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Com muito amor,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie