engelsk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Дорогой Иван,
Dear John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Привет, Иван,
Hello John,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Здорово, Иван,
Hey John,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Иван,
John,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Любимый (ая),
My Dear,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Дорогой мой...
My Dearest,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Милый Иван,
Dearest John,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Спасибо за E-mail.
Thank you for your E-mail.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Brugt når man svarer på en korrespondance
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Brugt når du har vigtige nyheder
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite / send…
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Please add me on...messenger. My username is…
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...тоже шлет приветы.
…sends his/her love.
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Береги себя.
Take care.
Brugt når du skriver til familie og venner
Я тебя люблю.
I love you.
Brugt når du skriver til din partner
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
С уважением..
Kindest regards,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Всего наилучшего,
All the best,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
С любовью,
All my love,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Я вас люблю,
Lots of love,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Люблю,
Much love,
Uformel, brugt når man skriver til familie