kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Дорогой Иван,
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Дорогая мама/папа
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Дорогой дядя Петя,
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Привет, Иван,
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Здорово, Иван,
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Иван,
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Любимый (ая),
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Дорогой мой...
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Милый Иван,
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Спасибо за E-mail.
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Извини, что так долго не писал(а)
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Мы так давно не общались
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
С удовольствием сообщаю, что...
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Я был рад услышать, что...
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
К сожалению, должен вам сообщить, что...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Я так сожалею о...
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
...тоже шлет приветы.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Передай ... привет от меня.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Надеюсь на скорый ответ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Ответь как можно скорее
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Напиши, если/когда...
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Береги себя.
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
Я тебя люблю.
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
С наилучшими пожеланиями
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
С наилучшими пожеланиями,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
С уважением..
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Всего наилучшего,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
С любовью,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Я вас люблю,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Люблю,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie