kinesisk | Fraser - Personlig | E-Mail

E-Mail - Åbning

Querido Juan:
亲爱的约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Mamá / Papá:
亲爱的妈妈/爸爸,
Uformel, standard måde at henvende sig til sine forældre på
Querido tío José:
亲爱的Jerome叔叔,
Uformel, standard måde at henvende sig til et familiemedlem på
Hola Juan:
你好,约翰,
Uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Hola Juan:
嘿,约翰,
Meget uformel, standard måde at henvende sig til en ven på
Juan:
约翰,
Uformel, direkte måde at henvende sig til en ven på
Querido:
我亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til éns kære
Mi amor:
我最亲爱的,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Amado Juan:
最亲爱的约翰,
Meget uformel, brugt når man henvender sig til en partner
Gracias por su / tu email.
谢谢您的邮件。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Fue un placer escuchar de ti / usted.
很高兴再次收到您的来信。
Brugt når man svarer på en korrespondance
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
对不起,这么久没有给你写信。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brugt når man skriver til en gammel ven du ikke har kontaktet i noget tid

E-Mail - Hoveddel

Escribo para decirle / decirte que...
我给您写信是为了告诉您...
Brugt når du har vigtige nyheder
¿Tienes / Tiene planes para... ?
你对...有什么计划吗?
Brugt når du vil invitere nogen til en begivenhed eller vil mødes med dem
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
非常感谢发送/邀请/附上...
Brugt når du gerne vil takke nogen for at sende noget / invitere nogen / vedlægge information
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Brugt når du oprigtigt takker nogen for at fortælle dig noget / tilbyde dig noget / skrive til dig angående noget
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Brugt når du oprigtigt sætter pris på noget nogen skrev til dig / inviterede dig til / sendte dig
Me complace anunciar que...
很高兴宣布...
Brugt når man meddeler gode nyheder til venner
Estoy encantado(a) de escuchar que...
听到...我非常高兴
Brugt når man videresender en besked eller nyheder
Siento informarte que...
很遗憾地告诉你们...
Brugt når man meddeler dårlige nyheder til venner
Lamenté mucho cuando escuché que..
听到...很遗憾
Brugt når du trøster en ven som har fået dårlige nyheder
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Brugt når du gerne vil have en ven skal se din nye hjemmeside
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
请在...上加我,我的用户名是...
Brugt når du gerne vil have en ven til at tilføje dig til en instant message service, så I kan kommunikere noget oftere

E-Mail - Afslutning

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Brugt når du gerne vil fortælle nogen at du savner dem via modtageren af brevet
X te envía muchos cariños.
...致上他/她的祝福。
Brugt når man tilføjer en andens hilsen til et brev
Saluda a X de mi parte.
代我向...问好。
Brugt når man gerne vil anerkende nogen via den person du skriver til
Espero saber de ti pronto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escríbeme pronto.
尽快回复。
Direkte, brugt når du gerne vil have et brev tilbage
Escríbeme cuando...
当...,请回复我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Escríbeme cuando tengas más información.
如果你有更多消息,请发送给我。
Brugt når du kun ønsker at modtageren skriver tilbage når de har en form for nyheder
Cuídate / Cuídense
保重。
Brugt når du skriver til familie og venner
Te amo,
我爱你。
Brugt når du skriver til din partner
Cariños,
衷心的祝福,
uformel, brugt mellem familie, venner eller kollegaer
Cariños,
致以最衷心的祝福,
Uformel, brugt mellem familie eller venner
Cariños,
最衷心的问候,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Mis mejores deseos,
一切顺利,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con todo mi amor,
致以我的祝福,
Uformel, brugt når du skriver til familie eller venner
Con todo mi amor,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie
Con amor,
衷心祝福,
Uformel, brugt når man skriver til familie